DOKUMENTACJE DENDROLOGICZNE

EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE

Sporządzamy ekspertyzy dendrologiczne, określające aktualny stan drzewa wraz z listą potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych, które mogą uchronić je przed obumarciem lub pozwolą uniknąć zagrożeń. Jest to szczególnie ważne, gdyż wywrócone drzewo lub nawet obłamane konary mogą spowodować zarówno zniszczenie mienia, jak i utratę zdrowia lub nawet życia.

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Wykonujemy profesjonalne inwentaryzacje drzewostanu, zarówno na terenach zabytkowych założeń ogrodowych, w parkowych, jak również w przestrzeni miejskiej. Możemy wykonać również gospodarkę drzewostanu oraz dodatkowe analizy przestrzenne, kompozycyjne itp., w zależności od potrzeb inwestycji.